Artykuły

Spadek: notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Kontynuujemy nasz cykl poświęcony spadkom.  Tak jak wspominaliśmy w poprzednim artykule, stwierdzenie nabycia spadku pomimo…

Więcej
Stwierdzenie nabycia spadku: postępowanie przed sądem

Jak mówi kodeks cywilny, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, czyli w momencie śmierci…

Więcej
Spadkobierca i zasady dziedziczenia

Bez względu na to, czy spadkobierca dziedziczy na podstawie testamentu, czy na podstawie ustawy, dziedziczenie…

Więcej
Frankowicze – jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Pomimo tego iż liczba umów o kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego stale maleje, ich liczba…

Więcej
Frankowicze – zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej w naszej kancelarii

Kredyt indeksowany, kredyt denominowany w walucie franka szwajcarskiego były udzielane na przestrzeni niemal dwóch ostatnich …

Więcej