Partnerzy

W 2014 roku założył prawniczą firmę doradczą, reprezentującą interesy Klientów również w procesach sądowych na terenie całej Polski.

Firmą z siedzibą w dwóch polskich miastach zarządza z sukcesem.

Z pasją wykonuje zawód adwokata w aspekcie praktycznym. Z nie mniejszym zaangażowaniem pełni funkcję doradcy strategicznego przedsiębiorstw i stowarzyszeń. Aktywnie uczestniczy we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań zmierzających do usprawnienia działalności gospodarczej naszych Klientów, niejednokrotnie pozostając ich współtwórcą.

Wiedzą merytoryczną i doświadczeniem wspiera zarządy spółek prawa handlowego, rady nadzorcze, komisje rewizyjne.

Wieloletnie doświadczenie wykorzystuje w procesach sądowych, reprezentując najlepsze interesy naszych Klientów indywidualnych oraz branżowych.

Prawo korporacyjne i gospodarcze, prawo karne – w tym gospodarcze i skarbowe pozostają w sferze jego szczególnych zainteresowań.

Posługuje się językiem włoskim i angielskim.