Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne – czym jest?

Prawo administracyjne, zaraz po prawie cywilnym,  należy do najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa.  Warunkuje znaczący aspekt życia codziennego każdej osoby fizycznej i nie tylko. Czym tak naprawdę zajmuje się ta dziedzina prawa? Mówiąc w wielkim uproszczeniu, prawo administracyjne reguluje wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania organów administracji publicznej

Przepisy prawa administracyjnego


Przepisy prawa administracyjnego systematyzują powołanie, kompetencje, działanie i odpowiedzialność organów administracji rządowej i samorządowej. Ponadto – co kluczowe z punktu widzenia naszych Klientów, określają relacje między organami administracji, a obywatelem. Najczęściej spotykanym dokumentem wydawanym w sprawach naszych Klientów są decyzje administracyjne

Otrzymanie niekorzystnej decyzji administracyjnej – co dalej?

Najczęściej nasi Klienci proszą o konsultację w ramach prawnej porady dopiero na etapie doręczenia decyzji administracyjnej dla nich niekorzystnej. W takim przypadku przysługuje odwołanie od decyzji administracyjnych (określenie zwyczajowe). Odwołanie kierujemy do organu nadrzędnego, a w przypadku utrzymania dotychczasowej decyzji w mocy  – przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Adwokat prawa administracyjnego 

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przez doświadczonego adwokata na etapie poprzedzającym wydanie decyzji jest rozwiązaniem najwłaściwszym. Jest jedynym gwarantem zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

W dużym skrócie jeżeli otrzymałeś decyzję niezgodną z twoim wnioskiem – nic straconego. Decyzję taką można poddać kontroli instancyjnej. Wówczas jednak nawiąż kontakt z Kancelarią niezwłocznie – najlepiej w dniu otrzymania rzeczonej decyzji. Namawiam ponownie do konsultacji zdecydowanie wcześniej. Ponieważ już na etapie składania wniosku możemy ocenić jego skuteczność i ewentualnie poszukać alternatywnej drogi prawnej prowadzącej do osiągnięcia korzystnego rezultatu.

Prawo budowlane, postępowania podatkowe (szeroko pojęte), przygotowanie opinii prawnych – również w powyższym zakresie, sporządzenie odwołań od decyzji, reprezentacja przed sądami administracyjnymi – w tych aspektach również świadczymy usługi prawnicze.

Adwokat prawo administracyjne (prawo administracyjne Wrocław/prawo administracyjne Środa Śląska) –  jeżeli jesteś zainteresowany ustaleniem terminu spotkania wypełnij formularz dostępny w zakładce Kontakt  lub skontaktuj się  z nami telefonicznie +48 607 102 795.

Zobacz także: prawo cywilne Wrocław