Rozwód i podział majątku

Sprawy rodzinne (w tym sprawy rozwodowe) to zbiór dość obszerny, ma jednak wspólny mianownik – wszystkie z możliwych postępowań dotyczą najbardziej prywatnej sfery życia naszych Klientów.

Niezbędnym pozostaje zbudowanie swoistej więzi klienta z adwokatem, bazującej na wzajemnym zaufaniu.  W tym aspekcie wychodzą naprzeciw przepisy ustawy prawo o adwokaturze obligujące adwokata do zachowania tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę.

Sprawy rodzinne ze względu na swoisty bagaż emocjonalny mogą skutkować utratą możliwości dokonania obiektywnego osądu przez Klienta zlecającego prowadzenie sprawy, dlatego doświadczony adwokat rodzinny stanowi gwarancję rzetelnej porady w zakresie oceny aktualnej sytuacji faktycznej i możliwości prawnych z nią związanych.

Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym doradzi wybór drogi i skutecznie Cię przez nią poprowadzi by w konsekwencji uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie.

Podział majątku Wrocław

Kancelaria posiada duże doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego zdobyte w licznych postępowaniach zawisłych przed sądami powszechnymi na terenie RP,  rozpoznawanych również w ramach przepisów międzynarodowych.

Reprezentujemy naszych Klientów także w negocjacjach przedsądowych, czy w postępowaniach mediacyjnych.

W tej gałęzi działalności Kancelarii prowadzimy sprawy o:

  • unieważnienie małżeństwa,
  • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  • rozwód (sprawy rozwodowe, rozwody Wrocław, rozwód Środa Śląska),
  • separację.

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Wysokość honorarium adwokackiego związanego z prowadzeniem sprawy o rozwód uzależnione jest od kilku czynników, takich jak – czy pozew o rozwód, a w zasadzie żądaniem strony jest orzekanie o winie współmałżonka, nakład pracy pełnomocnika i stopień skomplikowania sprawy. W drodze wstępnej rozmowy oszacujemy wysokość honorarium w oparciu o wyżej wymienione kryteria.

Konsekwencją postępowania o rozwód jest konieczność dokonania podziału majątku małżonków po orzeczeniu rozwodu, zniesienia współwłasności i rozliczenia nakładów. Kancelaria specjalizuje się również w rozliczeniach majątkowych konkubinatu.

Jeżeli szukasz adwokata od rozwodu (adwokat rozwody, rozwód i podział majątku Wrocław), adwokata od podziału majątku skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego w zakładce Kontakt lub telefonicznie z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72 w celu ustalenia terminu spotkania.

Zobacz także: prawo rodzinne i opiekuńcze Wrocław