Frankowicze – jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Frankowicze – jak przygotować się na spotkanie z adwokatem?

Pomimo tego iż liczba umów o kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego stale maleje, ich liczba jeszcze w 2019 roku wynosiła łącznie niemal 460 tysięcy. Oznacza to, że w Polsce ze spłatą kredytu we frankach szwajcarskich boryka się prawie pół miliona osób.
Wiele z nich ze względu na skomplikowanie i charakter sprawy długo nosi się z decyzją o złożeniu pozwu przeciwko bankowi.

Przyczyn na pewno jest wiele, ale przede wszystkim nasi Klienci po prostu nie wiedzą od czego zacząć.

Od czego zacząć?

Pierwszym i niezbędnym krokiem w skutecznym złożeniu pozwu jest zażądanie od banku wydania zaświadczenia o kredycie. W celu jego uzyskania składamy do naszego banku wniosek o udzielenie informacji o wysokości spłaconego przez Ciebie zobowiązania, inaczej mówiąc – historii spłat kredytu.

Należy mieć na uwadze, że wydanie takiego wniosku może zająć bankowi kilka tygodni, oraz będzie wiązało się z uiszczeniem opłaty, której wysokość będzie zależna od banku, który udzielił nam kredytu.

Taki wniosek możemy złożyć ustnie, drogą mailową, listownie czy osobiście w placówce banku. W naszej ocenie najkorzystniejsze jest jednak złożenie takiego wniosku pisemnie. Dzięki temu będziemy mogli dokładnie wskazać informacje, o których udzielenie wnioskujemy, unikniemy potencjalnych pomyłek, bądź konieczności składania kolejnych wniosków, w razie gdyby bank nie udostępnił nam jakiejś informacji.

W treści wniosku umieszczamy dane banku, dane kredytobiorcy włącznie ze wskazaniem sposobu komunikacji i przekazania przez bank dokumentów. Ponadto musimy konkretnie wskazać o jakie dokumenty i o udzielenie których informacji wnioskujemy, a będą to m.in.: informacja o terminie i kwocie wypłaconego kredytu czy informacja o wzorze i oprocentowaniu użytym do wyliczenia każdej raty.

Aby uniknąć ewentualnych omyłek oraz uzyskać wszystkie niezbędne nam informacje za jednym razem, polecamy skontaktować się z naszą Kancelarią. Już na tym etapie pomożemy Państwu skutecznie złożyć wniosek, co w konsekwencji przyczyni się do jego szybszego rozpoznania. Zapraszamy do kontaktu.