Frankowicze – zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej w naszej kancelarii

Frankowicze – zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej w naszej kancelarii

Kredyt indeksowany, kredyt denominowany w walucie franka szwajcarskiego były udzielane na przestrzeni niemal dwóch ostatnich  dekad. Dziś jednak stanowią zagadnienia rozstrzygalne i istotne z punktu widzenia budżetu naszych Klientów.

W województwie dolnośląskim i nie tylko zapadły już pierwsze wyroki rozstrzygające roszczenia powodów wynikające z wyżej wymienionych zobowiązań.

Co w praktyce oznacza to dla naszych Klientów? 

Przede wszystkim jeżeli jesteś stroną umowy o kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego to właściwy czas, aby zasięgnąć profesjonalnego wsparcia.

Po uprzednim dokonaniu analizy prawnej Twojej umowy, na zaplanowanym spotkaniu omówimy istotne dla Ciebie  zagadnienia. Nakreślimy konsekwencje związane ze wszczęciem postępowania sądowego. Omówimy oczekiwane rezultaty i potencjalne koszty, również te związane z ustanowieniem profesjonalnej pomocy prawnej.

W następnym artykule poinformujemy Państwa, jak przygotować się do spotkania w Kancelarii. Wskażemy na niezbędną dokumentację związaną ze zobowiązaniem kredytowym. Dokonamy wstępnej wyceny kosztów postępowania oraz określimy przybliżony czas jego trwania.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące posiadanej umowy kredytowej we frankach, już dziś zapraszamy Państwa do kontaktu. Należy mieć na uwadze, że długość postępowania w Państwa sprawie uzależniony jest od terminu wypełnienia i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w sprawie.