#Frankowicze

#Frankowicze

Kredyt indeksowany, kredyt denominowany udzielane na przestrzeni niemal dwóch dekad stanowią zagadnienia na dzień dzisiejszy rozstrzygalne, a istotne z punktu widzenia budżetu naszych Klientów.

W województwie dolnośląskim i nie tylko zapadły już pierwsze wyroki rozstrzygające roszczenia powodów wynikające z wyżej wymienionych zobowiązań.

Co w praktyce oznacza to dla naszych Klientów? 

Przede wszystkim jeżeli jesteś stroną umowy o kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego to właściwy czas, aby zasięgnąć profesjonalnego wsparcia.

Po uprzednim dokonaniu analizy prawnej Twojej umowy, na zaplanowanym spotkaniu omówimy zagadnienia dla Ciebie istotne, a dotyczące konsekwencji związanych ze wszczęciem postępowania sądowego, oczekiwanych rezultatów, jego kosztów, w tym związanych z ustanowieniem profesjonalnej pomocy prawnej.

W następnym wpisie poinformujemy Was o tym, jak przygotować się do spotkania w Kancelarii – wskażemy na niezbędną dokumentację związaną ze zobowiązaniem kredytowym, jaką należy przedłożyć, dokonamy wstępnej wyceny kosztów postępowania oraz określimy przybliżony czasookres jego trwania.

  • Zachęcam do kontaktu.
  • #frankowicze Wrocław/Pomoc frankowiczom Wrocław