Prawo karne

Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym również prawo ustanowienia obrońcy. Powyższy przepis ustawy kodeks postępowania karnego odnosi się także do osób, którym nie można jeszcze przypisać statusu oskarżonego, ze względu na etap zawisłego postępowania karnego.

Obrońcę należy ustanowić osobiście, jednak w szczególnych okolicznościach przepisy prawa nadają takie – ograniczone w czasie uprawnienie – osobie trzeciej.

Nie popadając zbytnio w aspekty techniczne, o których bez wątpienia zostaniecie poinformowani podczas nawiązania kontaktu z obrońcą, chciałbym skoncentrować uwagę czytelnika na czynności, której nadać należy walor nadrzędny. Podczas zatrzymania żądaj poinformowania o tym fakcie adwokata – warto na taką okoliczność wcześniej się przygotować i znać choćby podstawowe dane, w tym kontaktowe; nie składaj jakichkolwiek oświadczeń ani tym bardziej wyjaśnień bez udziału obrońcy. Pamiętaj o równie istotnej rzeczy – przesłuchiwanemu w charakterze świadka również przysługuje uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika – także w osobie adwokata.

Czy w każdej sprawie karnej potrzebuję adwokata?

Na tak postawione pytanie odpowiedź może być tylko twierdząca. Jeżeli nie znasz przepisów prawa, nie masz doświadczenia w postepowaniach karnych – aby zabezpieczyć swój najlepszy interes niezwłocznie skontaktuj się z obrońcą.

Prawo karne Wrocław

Doświadczony adwokat w sprawach karnych opracuje najbardziej korzystną dla twojego przypadku linię obrony, złoży stosowne wnioski i zabezpieczy twoje interesy podczas każdej czynności procesowej.

Sprawy karne (sprawy karne Wrocław, sprawy karne Środa Śląska) to nie tylko obrona oskarżonych. Nie traćmy z pola widzenia osób pokrzywdzonych, którym ustawy karne nadają szereg uprawnień ale i nakładają stosowne obowiązki. Reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym może okazać się kluczowa dla ochrony jego najlepszych interesów.

Obrona w sprawach karnych to również reprezentacja Klientów na etapie postępowania wykonawczego – już po uprawomocnieniu się wyroku – w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (dozór elektroniczny – określenie zwyczajowe), etc..

Prawo karne pozostaje w kręgu szczególnych zainteresowań adwokata Marcina Osemlaka, który w sposób rzetelny reprezentuje interesy swoich klientów na terenie całej Polski.

Jeżeli szukasz adwokata od spraw karnych (adwokat Wrocław prawo karne, prawo karne Wrocław, adwokat Środa Śląska prawo karne, prawo karne Środa Śląska) skontaktuj się z nami za pomocą formularza dostępnego  w zakładce Kontakt lub telefonicznie z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72 w celu ustalenia terminu spotkania.

Zobacz także: prawo karne skarbowe Wrocław