Prawo cywilne

Prawo cywilne pozostaje jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Reguluje szereg czynności związanych z życiem codziennym każdego z nas, poczynając od prozaicznych takich jak kupno biletu do kina ale również zobowiązań kosztownych, które wobec braku porozumienia pomiędzy stronami mogą przysporzyć szeregu trudności w ich realizacji, w tym także skutkować ostatecznym ich niewykonaniem. Również spadki, współwłasność i jej zniesienie, kwestie dotyczące nieruchomości, czy tez dóbr osobistych – pozostają pod ścisłą regulacją przepisów ustaw cywilnych. Próby opisu każdej z sytuacji, która może powodować konieczność podjęcia kontaktu z adwokatem próżno podejmować. Albowiem każdy scenariusz pisze życie, czasami również umowa – w rzeczywistości jest to jednak zbiór otwarty.

Co istotne – jeżeli otrzymasz pozew, nakaz zapłaty lub inne pismo urzędowe niezwłocznie podejmij kontakt z Kancelarią. Doręczenie formalnego pisma rozpoczyna bieg terminów ustawowych, zakreślonych w celu podjęcia konkretnej czynności. Zwlekając ograniczasz czas do działania.

Prawo cywilne Wrocław

Kancelaria adwokacka reprezentuje Klientów przed sądami i urzędami, świadczy usługi  na etapie przedsądowym, w tym porady prawne również w zakresie konsultacji treści umowy – przed i po jej zawarciu; katalog umów jest dość szeroki,  w obrocie prawnym występują również umowy o charakterze mieszanym.

Do najbardziej powszechnych należą:

  • umowa sprzedaży,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • umowa najmu,
  • dzierżawy,
  • umowa pożyczki,
  • umowa o kredyt hipoteczny,
  • umowa cesji praw i wierzytelności,
  • umowa leasingu,
  • umowa o roboty budowalne,

Sporządzenie umów cywilnoprawnych, sporządzenie pism procesowych pozostaje w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług (prawo cywilne Wrocław, adwokat prawo cywilne Wrocław, prawo cywilne Środa Śląska, adwokat prawo cywilne Środa Śląska).

Kancelaria specjalizuje się również w umowach kredytowych w walucie obcej, w tym we frankach szwajcarskich.

Artykuł w powyższym zakresie znajdziesz w zakładce publikacje.

Reprezentujemy naszych Klientów również w – przedsądowych – negocjacjach zmierzających do ugodowego zakończenia sporu.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72.

Zobacz także: prawo spadkowe Wrocław