Prawo budowlane

W głównym nurcie usługi świadczone przez Kancelarię w tym zakresie dedykowane są przede wszystkim przedsiębiorcom (obsługa prawna deweloperów, obsługa prawa firm budowlanych), albowiem to oni pełnią – co do zasady – pierwszoplanową rolę w procesach budowlanych.

Nie tracimy jednak z pola widzenia osób fizycznych, które we własnym zakresie rozpoczynają budowę nieruchomości, dokonują jej modyfikacji, czy też uaktualnienia jej stanu obecnego we wpisach urzędowych.

Droga formalna – zarówno dla jednych jak i drugich – może się okazać żmudna, wymagająca znacznego nakładu czasu i energii. Mowa w tym miejscu już chociażby o złożeniu wniosku w przedmiocie wydania decyzji (takich jak: uzyskanie zgody na wybudowanie obiektu, legalizacja samowoli budowlanej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – określenia zwyczajowe), której treścią jesteś zainteresowany. Prawdziwe trudności pojawiają się jednak na etapie po wydaniu decyzji, oczywiście dla wnioskodawcy niekorzystnej. Konieczność złożenia odwołania, skargi wymaga znajomości obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane (prawo budowlane Wrocław, prawo budowlane Środa Śląska), w tym skomplikowanej procedury z tym związanej.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami.

Jednak pomoc prawną świadczymy już na etapie realizacji inwestycji. Wówczas wspieramy naszych klientów rzetelną wiedzą prawniczą – celem zabezpieczenia ich najlepszych interesów – obecnych i na przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72.

Zobacz także: prawo gospodarcze Wrocław