Kompetencje

Zdobyte doświadczenie i wszechstronna wiedza pozwalają Nam rozwiązać najbardziej złożone dylematy natury prawnej, które często w odczuciu naszych Klientów pozostawały sprawami beznadziejnymi.

Reprezentujemy Klientów branżowych i indywidualnych w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych, czynnościach procesowych oraz negocjacjach zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu.

Kancelaria adwokacka Wrocław

Strefa klientów branżowych

Wobec podmiotów prawnych świadczymy usługi w ramach jednorazowych zleceń oraz bieżącej obsługi prawnej.

Realizowana w sposób kompleksowy obsługa osób prawnych niesie szereg korzyści, poczynając od bieżącego – wobec zaistniałej konieczności – kontaktu z adwokatem, również na wsparciu merytorycznym podczas spotkań z kontrahentami lub przedsądowych negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów. Obsługa prawa firm, w tym obsługa prawna spółek handlowych jest niejako plastyczna w zakresie czynności jakie miałyby być objęte przedmiotem zlecenia – w drodze porozumienia kreujemy charakter wiążącej nas umowy. W zasadzie jej zakres zależy od profilu prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, czy też – w przypadku chociażby stowarzyszeń – od ich statutowych zadań. Już w drodze wstępnej rozmowy doradzimy najbardziej korzystny dla Ciebie wariant świadczonej obsługi prawnej.

Podsumowując, interesuje Cię stała obsługa prawna firm Wrocław, obsługa prawna spółek handlowych Wrocław – oraz teren całej Polski zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

W przypadku jednorazowych zleceń pozostających również w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług zapraszamy do kontaktu – w tym m.in. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72.

Strefa osób fizycznych

Zapraszamy do kontaktu osobistego. Problemy natury prawnej, z jakimi na co dzień mierzą się nasi Klienci, rzadko bywają błahe. Często ściśle wiążą się ze sferą ich życia osobistego – a te nacechowane są szczególnym bagażem emocjonalnym. Bezpośrednia rozmowa pozwoli przeprowadzić skrupulatny wywiad i trafnie zidentyfikować zagadnienie prawne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów dopuszczamy możliwość kontaktu poprzez komunikatory internetowe lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72 – celem ustalenia terminu spotkania.