Prawo spółek handlowych i podmiotów gospodarczych

W ramach prowadzonej działalności tworzymy umowy spółek,  umowy wspólników, regulaminy pracy zarządu oraz szereg dodatkowych aktów wewnątrz organizacyjnych podmiotów gospodarczych. Zmiana umowy spółki – na późniejszym etapie działalności naszych Klientów pozostaje także w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług. Uczestniczymy również w negocjacjach – pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach różnych form prawnych – zmierzających do realizacji wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Zacznijmy od podstaw – realizujemy wszelkie formalności związane z rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym m.in. rejestrowanie spółek handlowych – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych, jawnych, partnerskich etc..

Jako kancelaria prawna prowadzimy procesy scaleniowe, ewentualne podziały lub przekształcenia podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnej formie prawnej.

Nie traćmy z pola widzenia stowarzyszeń i fundacji oraz procesów związanych z tworzeniem statutów, rejestracją wyżej wymienionych podmiotów, ich dalszą działalnością, czy też ewentualną likwidacją.

Prawo spółek handlowych Wrocław

Przygotowujemy plan restrukturyzacyjny oraz reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub też związanych z likwidacją przedsiębiorstwa – w tym m.in. szeroko pojęte rozwiązanie spółek handlowych: upadłość spółek handlowych, likwidacja spółek handlowych, etc.

Wykonujemy analizę prawną w ramach badania due diligence, również w zakresie podatkowym oraz ochrony danych osobowych związaną z rozporządzeniem RODO.

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną z pracownikiem sekretariatu 71 372 38 72.

Zobacz także: prawo budowlane Wrocław