Prawo spółek handlowych i podmiotów gospodarczych

W ramach prowadzonej działalności tworzymy umowy spółek,  umowy wspólników, regulaminy pracy zarządu oraz szereg dodatkowych aktów wewnątrz organizacyjnych podmiotów gospodarczych. Zmiana umowy spółki – na późniejszym etapie działalności naszych Klientów pozostaje także w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług. Uczestniczymy również w negocjacjach – pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach różnych form prawnych – zmierzających do realizacji wspólnego przedsięwzięcia (joint venture).

Zacznijmy od podstaw – realizujemy wszelkie formalności związane z rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym m.in. rejestrowanie spółek handlowych – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych, jawnych, partnerskich etc..

Jako kancelaria prawna prowadzimy procesy scaleniowe, ewentualne podziały lub przekształcenia podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w różnej formie prawnej.

Nie traćmy z pola widzenia stowarzyszeń i fundacji oraz procesów związan