Mechanizm podzielnej płatności – split payment

Mechanizm podzielnej płatności – split payment

Mechanizm podzielonej płatności „split payment” polega na wyodrębnieniu od kwoty brutto z tyt. płatności za towar lub usługę kwoty stanowiącej równowartość wysokości podatku VAT jeszcze na etapie dokonywania operacji przelewu. Wpływ rozdzielonych środków pieniężnych następuje na dwa odrębne rachunki bankowe – kwota netto na rachunek rozliczeniowy, równowartość podatku VAT natomiast na odrębny rachunek VAT.

Aktualnie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – tzw. split payment ustawodawca pozostawił do uznania stronie nabywającej dany towar lub usługę. Dał jednak możliwość zastrzeżenia w treści umowy przez stronę zbywającą, że nie chce takiej formy rozliczenia zastosować.

Od kiedy obowiązuje obligatoryjny split payment i kogo dotyczy?

Wskutek sygnowania przez Prezydenta RP ustawy wprowadzającej – z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie obligatoryjny split payment.

Obowiązkowy split payment dotyczył będzie sprzedaży usług i towarów z załącznika 15 ustawy o podatku od towarów i usług pomiędzy podatnikami (B2B), przy wartości brutto transakcji w wysokości co najmniej 15.000 zł. – przy czym obowiązek podatkowy, dostawa towaru/świadczenie usług oraz data wystawienia faktury VAT nastąpiła po 31 października 2019 r.

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione warunki – od 1 listopada 2019 r. zobligowany będziesz w treści wystawionej faktury VAT umieścić stosowaną adnotację dotyczącą mechanizmu podzielnej płatności.

Powyższy artykuł stanowi wyłącznie zdawkowe streszczenie zasad i obowiązków wynikających z nowelizacji ustaw. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą realizującym sprzedaż towarów lub świadczenie usług enumeratywnie wymienionych w załączniku 15 do ustawy o podatku od towarów i usług i chciałbyś zasięgnąć konsultacji dotyczącej mechanizmu podzielonej płatności lub też potrzebujesz wsparcia w związku z jego wdrożeniem zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt lub drogą telefoniczną.

W powyższym kontekście zwracamy szczególną uwagę Czytelnika na wdrożony w dniu 1 września 2019 r. Elektroniczny Wykaz Podatników VAT i konsekwencje z tym związane. Artykuł związany z tym tematem znajdziecie Państwo tutaj.