Partnerzy

Współtworzy Kancelarię od roku 2014. Aplikację adwokacką ukończyła z sukcesem, praktykę zawodową zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich na terenie Wrocławia.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, zwłaszcza w ramach obsługi podmiotów gospodarczych.

Obiektem jej szczególnych zainteresowań pozostaje prawo rodzinne i opiekuńcze, aktywnie uczestniczy w procesach sądowych zabezpieczając najlepsze interesy małoletnich.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i skutecznie reprezentuje interesy naszych Klientów, zwłaszcza w ramach przepisów ustawy Prawo budowlane.

Uczestniczy w procesach scaleniowych podmiotów gospodarczych, joint venture, współtworzy umowy spółek, wspólników, regulaminy pracy zarządu oraz szereg dodatkowych aktów wewnątrzorganizacyjnych podmiotów gospodarczych.

Posługuje się językiem angielskim.