Partnerzy

Współpracowała z Kancelarią już podczas aplikacji adwokackiej, zdobywając doświadczenie wykorzystywane obecnie w zawodzie adwokata.

Współtworzy Kancelarię aktywnie reprezentując interesy Klientów w sporach sądowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, w szczególności z zakresu umownych stosunków zobowiązaniowych, a także prawa rodzinnego i spadkowego.

Doradza podmiotom gospodarczym, w tym w ramach przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odpowiedzialna za zabezpieczenie autorskich praw majątkowych naszych Klientów, uczestniczy również w negocjacjach i przygotowywaniu umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, umów licencyjnych, wydawniczych.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.