Artykuły

Mechanizm podzielnej płatności – split payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na wyodrębnieniu od kwoty brutto z tyt. płatności za towar lub…

Więcej